De plastic afval containers zijn in Amsterdam sinds 2021 verdwenen. Zo gaat het scheiden nu:

Nascheiding van kunststof verpakkingen en drankenkartons in beeld.