Zo’n twee jaar geleden zijn Nico Schoen en ik gestart met een wekelijkse vuilprikactie in de Borrendammebuurt in Osdorp. Ik was net gestart als opbouwwerker voor de Protestantse Diaconie in Osdorp. Nico is al jaren de meest actieve plogger (zwerfvuilrapende jogger) van Osdorp en omstreken (onlangs onderscheiden met een boom van verdienste voor zijn inzet).


De Borrendammebuurt buurt sprong er voor ons uit omdat er eigenlijk altijd zeer veel zwerfvuil op straat lag. Bovendien is het een buurt waar erg weinig aandacht voor is. We besloten daarom wekelijks in deze buurt aan de slag te gaan. We hadden verschillende doelen voor ogen

  • De buurt schoner maken
  • Een team van buurtbewoners op de been brengen die mee wil werken
  • Meer bewustzijn creëren bij bewoners mbt afval
  • De oorzaken van extreme vervuiling in kaart brengen en daar ‘iets’ mee doen

Nico en ik wonen beide niet in de Borrendammebuurt. We hopen natuurlijk dat uiteindelijk de bewoners van de buurt zelf de buurt samen schoon houden. Heel langzaam zien we dat we iets dichter bij onze doelen beginnen te komen.

Een leuke samenwerking die daarbij helpt , is die met  NL Cares. NL Cares is een landelijk vrijwilligersplatform, waar mensen zich in kunnen schrijven voor eenmalig vrijwilligerswerk. Je kunt bijvoorbeeld een dagje helpen bij de voedselbank, of een rolstoelwandeling maken met bewoners van een zorginstelling. En je kunt dus ook een ochtendje helpen met zwerfvuil opruimen in de Borrendammebuurt. Op die manier hebben zich inmiddels zo’n 80-100 mensen ingezet. De meeste mensen eenmalig, maar sommige mensen ook vaker. Af en toe melden zich via NL Cares ook groepen aan van bedrijven die uit oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, vrijwilligerswerk doen. Zo kregen we afgelopen vrijdag hulp van 20 werknemers van Tata Consultancy group. De groep bestond uit Indiase mannen die op verschillende plekken in Europa werkzaam zijn voor dit bedrijf.

De hulp van NL Cares is een mooi steuntje in de rug. Het helpt ons om in een klap veel zwerfvuil op te kunnen ruimen. Bovendien geeft het zichtbaarheid aan onze acties. Het is op zichzelf natuurlijk geen duurbare oplossing voor de Borrendammebuurt, maar het helpt wel.

Inmiddels hebben we een groep van 8-10 mensen die bijna wekelijks helpt, waaronder ook mensen uit de buurt. Een mooi voorbeeld is een jongen die sinds kort in de Borrendammebuurt woont. Hij zag ons bezig en vroeg of hij mee kon helpen. Sindsdien is hij er iedere week bij en hij heeft de container voor zijn deur geadopteerd. De straat waar hij woont en ook de speeltuin voor zijn huis, was altijd een bende, maar is nu eigenlijk altijd schoon.