Donderdagavond 29 juni was er in de Stopera een klankbordsessie over het burgerberaad AFVAL. Met nog 10 andere deelnemers uit bijna alle stadsdelen mochten we meedenken hoe het burgerberaad over afval ingericht zou kunnen worden. Natuurlijk kregen we ook informatie over hoe een burgerberaad tot stand komt. Het gaat hier nog om een startnotitie waarvan de kaders nog moeten worden vastgesteld en de raad zich er ook nog over moet buigen. Een aantal aanwezigen vindt het burgerberaad vooral een onnodige herhaling van zetten; "als je als actieve burger al zo vaak voorstellen hebt gedaan richting de gemeente over de afvalproblematiek, waarom dan nog weer een (duur) burgerberaad optuigen?"

Ik vroeg mijzelf hardop af wat er met de voorstellen uit het miniburgerberaad (thema klimaat) in 2021 is gebeurd. Daar is toen onder andere het besluit genomen om een klimaatbos aan te leggen ten westen van Amsterdam. Wat is daar mee gebeurd? Wellicht eerst de adviezen uit het vorige burgerberaad opvolgen en informatie op regelmatige basis delen met de burgers van Amsterdam voordat je verder gaat.

Toch is het leuk om een klein puzzelstukje te mogen zijn in dit omvangrijke project. Elke deelnemer zoomde in op een ander stukje van de afvalketen; de één maakt zich druk om het verminderen van afval bij de bron (de consument, huishoudens, ondernemers), de ander houdt zich bezig met GFE in de buurt. Ook aanwezig was de initiatiefnemer achter de doneerrekjes voor blikjes (in het centrum), dat zijn mijn inziens de echte helden van de stad. Samen met de reiniging natuurlijk.

Duidelijk is wel dat er in de gehele afvalketen problemen zitten. Dus rijst de vraag: gaat het burgerberaad zich over de gehele afvalketen buigen of wordt er vooraf afgebakend? Wordt vervolgd.