Op 1 september 2022 hadden we weer een BuurtBlikVanger Event in Sloten.


Het Dorpshuis Sloten, Nieuwe Akerweg 14

Aanvankelijk was deze avond voor De Aker, Sloten en Nieuw Sloten, maar wat gelijk opviel was dat er vooral (zeer betrokken) mensen uit Sloten waren. Verder mensen van de gemeente, stadsraad commissie, het Vuilnis Oproer en zelfs een wijkagent (alleen voor het tweede deel)

Aanwezig:

Hella, Peter, Monique, Sjoerd, Andre, Coby, Arnoud, Aad, Nico, Koos, Jan, Anne, Wanda, Eva, Nikki, Albert.

Introducties:

Hella, lid van de zwerfafval groep, gezellig, maar vind het zwerfafval probleem echt een ramp in het dorp. Problemen: Slimmerweg & Osdorperweg. Goed contact gemeente maar dweilen met kraan open.

Peter: werkt in opdracht van gemeente om beleidsmakers en bewoners samen te brengen en van twee kanten het probleem te analyseren en zo structurele oplossingen te vinden.

Zijn achtergrond is bij afval en grondstoffen, bewonersinitiatief trekken en vrijwilligerswerk.

Monique (eind ‘99) woont om de hoek. Het is hier klein dorpje en ze zit in Stadsdeel advies commissie D66.

Sjoerd voorzitter dorpsraad Sloten. iedere zondag maken bewoners schoon. Vuilnismannen komen iedere keer ander moment, is niet structureel.is nu altijd een bende

Andre de Haan, Osdorp, container adoptant, lid van het Vuilnis Oproer, prikt iedere week

Coby, woont hier al hele leven in het dorp. Vroeger maakte de winkeliers de straat schoon. Nu de winkels zijn, rond jaren ‘80 kwam het afval. Diklaan heeft vuilcontainers, hier in het dorp niet, en dat geeft veel overlast. Ze haalt iedere dag het vuil weg op de parkeerplaats

Arnoud Kamp, buurtconciërge met collega Jolanda voor Nieuw West over afval, op het niveau van de straat.

Aad, bewoner van het dorp, met Hella eens, schaamt zich voor de bende in het dorp

Nico Schoen, Osdorp bekend als ploggen, actieve netwerker van activiteiten mbt afval en goede initiatieven

Koos Marinus, bestuursleden. Werkt in het park (natuurkamer) heeft afvalproblemen weten aan te pakken en gaat nu voor de rest van Amsterdam… 

Anne Gentenaar, secretariaat Vuilnis Oproer en bewoner/prikker Slotermeer.

Wanda: Ook Vuilnis Oproer lid eerste uur, woont en prikt in Slotervaart, aankondiging Gouden grijper awards. Als mensen iemand willen nomineren kan dat bij: goudengrijper@gmail.com

Eva, werkt voor Eigenwijks, Sloten & Nieuw Sloten. Begeleid bewoners (initiatieven). Erkent dat afvalprobleem erg leeft bij bewoners. In buurthuis België zijn prikkers bekostigt door een bewoners initiatief.

Nikki Weeling, Gebiedsmakelaar Sportpark Sloten, Rieker Business Park en de Oeverlanden, Dorp Sloten, voorheen Osdorp, sinds jaar hier in Sloten.

Er moet meer geluisterd worden naar de bewoners, omdat ze het hier zelf oplossen waardoor het probleem niet zichtbaar genoeg is.

Albert Kooi, 10 jaar bewoner, prikt ook. Engeland is echt een klerenbende, dat is wat gebeurd als gemeente en bewoners het beiden af laten weten. Gemeente en bewoners handen uit de mouwen.

Later sloot zich ook nog aan: 

Maurice Groenen, wijk agent. Vind het super dat dit bestond en verwijst naar het broken window effect.


We hebben nog wat extra hotspots op onze kaart gezet:

Osdorperweg: containerplek, beetje troep

Langsom/Slimmeweg: tegenover de wasstraat, niemand die je ziet. ophaaltijden kloppen niet altijd, niemand heeft kliko's (WAAROM?)

Anderlechtlaan: Parkeerplaats tegenover sportpark Sloten

Hotspots kaartje Vuilnis Oproer

Verder zal ik niet alles uit schrijven wat gezegd werd, wel is er een opname hieronder down te loaden. Veel dank aan alle aanwezigen voor jullie tijd en input!