Om met het afval in huis te vallen: het VuilnisOproer Nieuw-West (VO) lost het afvalprobleem niet zelf op. Wat het VO wel wil doen? Mensen verbinden die hetzelfde doel nastreven: een schone(re) Nieuw-West-leefomgeving.

Wij willen deze mensen fysiek en online met elkaar in contact brengen. Ze hebben hetzelfde doel en kunnen ondersteuning van elkaar krijgen en van elkaar leren. BuurtBlikVangers (BBV) zijn onze ambassadeurs. Zij kennen de eigen buurt op het gebied van schoon goed en kunnen worden ingezet door het VO, maar ook door de gemeente. Wij hebben er al 65 in 40 van de 84 buurten (48%).

Het VO helpt daarbij met een website, het organiseren van bijeenkomsten, een BBV-appgroep en nieuwsbrieven. Maar ook met ondersteuning van activiteiten met bijvoorbeeld prikmateriaal en deelname aan actiemomenten.

Hoewel wij "Oproer" in onze verenigingsnaam hebben staan, werken wij constructief samen met de gemeente en niet tegen de gemeente, omdat hieruit meer te halen valt, dan zeggen wat de gemeente allemaal fout doet. Wij proberen ook (soms samen met de gemeente) te analyseren wat er mis gaat en waar (eenvoudige) oplossingen mogelijk zijn. Onze denkkracht (170.000 inwoners) is groot én wij zijn de constante factor in Nieuw-West. Wij hebben het ware eigenaarschap van onze buurten.

Bedenk dat de vervuiler de burger is en dat de gemeente veel vervuiling opruimt. De gemeente heeft daarbij de burger nodig in uitvoer (prikken, melden) en ideeën. De burger wil een efficiëntere gemeente zien, zodat straten echt schoner worden. De gemeente staat daar ook echt voor open.

Op één persoon na, onze secretaris, zijn wij allen vrijwilligers. Wij doen dit VuilnisOproer-vrijwilligerswerk naast ons gewone werk. Het lijkt soms dat wij weinig vooruitgang boeken, maar er gebeurt veel meer dan je denkt! Denk daarbij bijvoorbeeld aan onze wens om banen te creëren op gebied van schoon in Nieuw-West of het ombuigen van beleid van de gemeente door hotspotaanpak en door te experimenteren hoe het anders kan.

Door gratis lid te worden (150 gingen je voor), vergroot je onze invloed en houden wij je op de hoogte van het VuilnisOproer.

Én tot slot: ruim je omgeving, alleen als je er zin in hebt, zonder rancune op.

Wil je meer lezen over onze ambitie lees dan ook het 10-punten actieplan en laat ons weten waar je aan mee wilt doen..

In English