voor een schoon, heel en veilig Nieuw-West 

Als collectief ontwikkelen we continu door op ons gezamenlijke tien actiepunten plan (eerste versie uit 2020). De doelen die wij nastreven komen hierin naar voren:
 1. Netwerk- en kennisdeling
  In de VuilnisOproer bouwen we actief aan een netwerk en community, gericht op het delen van informatie, kennis, ervaringen, expertise, faciliteiten en connecties. We streven ernaar elkaar te inspireren en samen een invloedrijke factor te worden voor het stadsdeel, met als doel het verbinden van buurtbewoners en initiatieven en het beïnvloeden van beleid op zowel lokaal als stedelijk niveau.
 2. Werven en ondersteunen van ‘BuurtBlikVangers’
  We zetten ons in voor het werven en ondersteunen van buurtbewoners als BuurtBlikVangers (BBV’ers). Deze personen informeren, mobiliseren en activeren andere bewoners, leggen slimme verbanden op wijkniveau en werken samen met diverse lokale partijen. Het uiteindelijke doel is beleidsmakers en bewoners van elkaar te laten leren.
 3. Beleid aanpassen naar leefwereld
  Beleidsaanpassing en Leefwereldintegratie: We streven ernaar continu in dialoog te blijven met belangrijke stakeholders, problemen in de leefomgeving te identificeren en samen oplossingen te vinden. Hierbij spelen de BuurtBlikVangers een cruciale rol als onze ogen en oren in de buurt. We streven ernaar hen te ondersteunen en hun vertegenwoordigers aan beleidsdiscussies deel te laten nemen.
 4. Promotie voor cultuur/gedragsverandering
  We lanceren een promotiecampagne gericht op gedragsverandering, van wegwerpcultuur naar verantwoordelijkheid voor de omgeving. Dit omvat educatieve workshops over afval en milieubewustzijn.
 5. Kunst als communicatiemiddel
  Kunst is vaak een manier om discussies op gang te brengen. Door bewoners, kinderen en volwassenen ruimte te geven om kunstwerken te maken. Die laten zien hoe zij hun leefomgeving ervaren en hoe ze dingen anders/mooier willen en laten zien wat er (nog) beter kan. Ook het posten van video’s over afval van de jongeren van de Wildemanbuurt (Y.O.U.) valt hieronder.
 6. Inzet jonge ambassadeurs voor schoon, heel en veilig
  Jonge Ambassadeurs voor een Schone Omgeving: Door middel van workshops en videoportretten waarin kinderen hun visie op afvalproblematiek delen, motiveren we jongeren om ambassadeurs te worden voor een schone, veilige buurt. We betrekken ook rolmodellen voor hun visie.
 7. Prikgroepen en prikacties organiseren en verbinden
  We ondersteunen en promoten prikacties (bijvoorbeeld met een kaart), zowel qua materiaal als communicatie, en moedigen bewustwording en samenwerking tussen actieve bewoners aan.
 8. Aanbieden van materialen hubs
  We richten verzamel- en opslagpunten in voor schoonmaakmaterialen (zie kaart), uitgebreid naar lokale ondernemers en scholen en faciliteren hiermee bewoners in hun inspanningen voor een schone omgeving.
 9. Arbeidsplaatsen toevoegen
  We zetten ons - in samenspraak met wijkpartners-  in voor het creëren van banen gerelateerd aan een schone en verbonden omgeving, speciaal voor bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 10. Zorgen voor Structurele Financiering: We streven ernaar om structurele financiering te realiseren, om zo de toekomstbestendigheid van VuilnisOproer te garanderen. Voor 2024 is de samenwerking aangegaan met een zelfstandige fondsenwerver.