Het effect van ABP-interventies op de schoonheidsgraad van containers
door Nina Besamusca op donderdag 9 september 2021

 

Aanpak bijplaatsingen zet interventies in bij de meest vervuilde containerlocaties om er voor te
zorgen containerlocaties schoner worden. Onderzoek, Informatie en Statistiek heeft in opdracht
van ABP onderzocht of de interventies de schoonheidsgraad van containerlocaties verhoogden
en bijplaatsingen verminderden. Dit biedt ons inzicht in de effectiviteit van de interventies.

Inzet van informatieborden

Begin dit jaar plaatsten we 100 informatieborden bij de meest vervuilde containerlocaties van
Aanpak bijplaatsingen, met een boodschap over restafval, gevolgd door een boodschap over
karton. Door het plaatsen van de informatieborden namen bijplaatsingen van karton (-29%), grof
afval (-20%) en restafval (-20%) af. Ook steeg de schoonheidsgraad (CROW-score). Dit
betekent dat er zowel minder vaak afval naast de container stond en dat er een kleinere
hoeveelheid afval naast de container stond. Het is opvallend dat de informatieborden ook
zorgden voor een afname van bijplaatsingen van grof afval. De uitingen op de borden waren
namelijk gericht op restafval en karton.

De informatieborden zijn succesvol in het verminderen van bijplaatsingen en verhogen van de
CROW-score. Daarom verplaatsten we in week 34 de informatieborden naar nieuwe
containerlocaties waar vaak afval naast de container staat. Tot oktober tonen de
informatieborden de aanbiedregels voor grof afval. Vanaf oktober zijn uitingen te zien gericht op
restafval, gevolgd door karton vanaf eind november.
Bloemen van green graffiti

Rond de start van de lente spoten we bij containerlocaties waar vaak restafval naast stond
bloemen van green graffiti, vergezeld met de boodschap ‘Afval in de bak, bedankt!’. Door de
bloemen namen bijplaatsingen van restafval (-20%) en karton (-14%) af. De bloemen hadden
geen significant effect op het verkeerd aangeboden grof afval. Ook de CROW-score verbeterde
niet.

De bloemen zijn effectief in het verminderen van bijplaatsingen van restafval en karton. Daarom
spuiten we de bloemen bij de meest vervuilde containerlocaties vanaf oktober wanneer de
uitingen in de informatieborden gewisseld worden.
Green graffiti gericht op karton

Bij containerlocaties waar vaak karton naast de container stond, spoten we green graffiti gericht
op karton. De interventie zorgde niet voor een significante afname van bijplaatsingen van karton
en restafval. Ook nam de CROW-score niet significant toe. Opvallend genoeg stond er vaker
grof afval naast de container (+7%). Hier is geen duidelijke verklaring voor.
De green graffiti zorgde niet voor minder bijplaatsingen van karton. Om die reden zullen we de
uiting verder aanscherpen. Vanaf eind november plaatsen we de nieuwe uiting om ervoor te
zorgen dat bijplaatsingen van karton afnemen en de schoonheidsgraad van containerlocaties
toeneemt.

Grofafvalplekken met green graffiti

De grofafvalplekken spoten we bij containerlocaties waar vaak verkeerd aangeboden grof afval
staat. Met als doel dat bewoners hun grof afval niet meer op de containerplaat zetten maar op
de juiste plek. Daarnaast vermelden we de dag en tijd waarop bewoners hun grof afval neer
mogen zetten. De grofafvalplekken zijn verschillende periodes ingezet en daarom meerdere
malen onderzocht. Hier komt geen eenduidig beeld uit naar voren. Zo zorgden de
grofafvalplekken in één periode voor een afname van grof afval (-28%) en karton (-21%) en
nam de CROW-score toe (+12%). In de andere periodes zijn echter geen af- of toenames
gevonden. Het is dus mogelijk dat deze interventie afhankelijk van de locatie en het seizoen
meer of minder effect heeft.
Het is echter wel aannemelijk dat grofafvalplekken ervoor zorgen dat grof afval minder vaak op
de containerplaat staat. Dit is belangrijk, omdat de container niet geleegd kan worden als er
afval op de containerplaat staat. Daarom staan er sinds week 35 grofafvalplekken met
permanente verf die minimaal 9 maanden zichtbaar blijven, zodat het voor bewoners duidelijk is
waar, wanneer en hoe ze hun grof afval kwijt kunnen.

Afvalcoaches

In 6 buurten in Noord, Zuid, Oost en Nieuw-West gingen afvalcoaches deur-aan-deur om te
praten over een schone buurt en de verantwoordelijkheid die zowel de gemeente als bewoners
en ondernemers hiervoor dragen. Bewoners die een schone buurt ook belangrijk vonden,
konden zich opgeven om containeradoptant te worden met hun buren. Dit leverde 56
aanmeldingen op.
Uit de effectmeting kwam naar voren dat het promoteam geen significant effect had op de
CROW-score en hoe vaak er bijplaatsingen naast de containers stonden. Mogelijk komt dit
doordat de meetperiode na de inzet van de afvalcoaches te kort was om effect te zien. Een
andere optie is dat er te weinig metingen beschikbaar waren om een significant effect te zien.
Ook in de tweede helft van 2021 zullen we de afvalcoaches inzetten, zij het op een andere
manier. Zo zullen we de afvalcoaches tussen Black Friday en de feestdagen inzetten en ligt de
focus op karton, vanwege de enorme toename van pakketjes in die periode.
Meer informatie
De factsheets van de effectmeting kun je hieronder downloaden. Mocht je hier nog vragen over
hebben, dan kun je een reactie achterlaten of contact opnemen via
aanpakbijplaatsingen@amsterdam.nl.

Methode
De containerlocaties waar een interventie werd ingezet, werden vergeleken met
een controlegroep van vergelijkbare containerlocaties waar geen interventie werd
ingezet. Deze containerlocaties leken op elkaar op basis van het aantal
bijplaatsingen vóórdat een interventie is gestart en op basis van demografische
kenmerken van een buurt, zoals gemiddelde leeftijd en bevolkingsdichtheid.

Verschil in CROW-score interpreteren
De CROW-score wordt bepaald op basis van het aantal bijplaatsingen dat bij de
containerlocatie staat. Een toename van de CROW-score betekent daarom dat er
minder stuks afval naast de container staan. Een afname van de CROW-score
betekent dat er meer stuks afval naast de container staan.
Verschil in bijplaatsingen interpreteren
Bij elke controle van een probleemlocatie leggen we vast welke bijplaatsingen
naast de container staan, bijvoorbeeld karton, restafval of grof afval. Hierbij maken
we geen verschil tussen 1 of meerdere stuks. Daarom betekent een toename van
bijplaatsingen dat er vaker afval naast de container staat, maar op dit moment
wordt nog niet bijgehouden hoeveel bijplaatsingen er per fractie zijn.

Een heel interessant artikel over de effecten van interventies.
Download bestand om met plaatsje te zien.