Buurtfeest Reddingsbrigadebuurt

Met een piepklein clubje van bewoners (Marja, Sylvia,Tarhan) en Vita van Recycle Valley, hebben we een feestje opgezet. Door buren, voor buren. Om elkaar ook buiten het eigen hof te leren kennen: kinderen en volwassenen. In lastige tijden, waarbij om iedere nieuwe deurknop moet worden onderhandeld met woningbouwcooperatie Stadgenoot en Lochies. In plotselinge tijden waarin vrijwilligers heel.moeilijk te vinden zijn. In de geest van het buurtbudgetplan van Samya: samenhorigheid stimuleren en zorg voor elkaars buiten-omgeving.

Gelukt? Zeker! Plannen borrelden bij de bezoekers op om een volgend feest op touw te zetten. Als de herstelwerkzaamheden klaar zijn en Stadgenoot en bewoners dan samen een startfeest kunnen maken.
En dan natuurlijk ook weer die fantastische Fanfare erbij, die door alle straten de buren vrolijkheid toeschetterden. De leukste van Amsterdam. Kijk zelf. Nog dank voor de spontane hulp, ook van overburen uit Noorderhof en niet in de laatste plaats van de meiden uit Cupidohof! De hele week meegeholpen. Kanjers!!!