Op dinsdag 7 maart 10 uur gaat het VuilnisOproer NW in samenwerking met het Sloterparkbad een clean-up doen van het parkeerterrein.
De vervuiling is structureel en al heel lang een doorn in het oog van het VuilnisOproer.Twee jaar geleden is aan het zwembad een 13-puntenlijst overhandigd met suggesties voor oplossingen en verbeteringen. Door geld- en personeelsgebrek waren de meeste punten niet haalbaar, maar afgelopen zomer zijn er toch grotere en meer prullenbakken geplaatst (2 van de 13 punten opgelost). Deze bakken had de gemeente gratis staan. Dat resulteerde in minder vuil, maar ondertussen is de vervuiling weer heel erg, omdat het zwembad zelf zegt geen schoonmaakcapaciteit te hebben. Het zwembad is wel verantwoordelijk voor het schoonmaken en -houden. De gebruikers zijn de vervuilers. Uiteraard moet daar (ook) iets aan gedaan worden, maar vuil zien liggen, betekent vuil erbij gooien.
Laten we hopen dat een nieuwe, schone start uiteindelijk minder vuil oplevert en dat het het zwembad de kans geeft hun parkeerterrein schoon te houden.
Doe je mee dinsdag? We verzamelen om 10 uur en de Gemeente helpt mee! Vele handen...

En o ja, ook het Sloterparkbad doet (als 11e partij) mee aan onze actie "Koffie in ruil voor zwerfvuil". Dat bekent dat na afloop van deze actie er koffie klaarstaat, maar dat er ook later dit jaar koffie wordt geschonken aan iedereen die een zak parkeerterreinvuil inlevert.