Internationale peuken cleanup roept op tot verbod op plastic sigarettenfilters


Zaterdag 1 juli is internationale Peukenopruimdag. Op ruim 70 plaatsen in Nederland doen mensen mee met de vijfde editie van Plastic PeukMeuk. Het wordt de grootste tot nu toe: meer dan 13 landen sluiten aan voor de Plastic Buttsmut. De actie van het Plastic Peuken Collectief gaat om meer dan opruimen alleen. De deelnemers roepen op tot een internationaal verbod op plastic sigarettenfilters.


Onderzoek eerder dit jaar, uitgevoerd in opdracht van Staatssecretaris Heijnen, concludeerde dat een verbod op de sigarettenfilters de enige effectieve maatregel is om de peuken uit het milieu te krijgen. Heijnen beloofde om bondgenoten te zoeken bij de andere lidstaten om het verbod op alle eenmalige sigarettenfilters op de Europese agenda te krijgen. 


2 op 3 peuken in het milieu

In Nederland worden elk jaar zo’n 10 miljard sigaretten verkocht. Naar schatting worden twee op drie plastic filters op de grond of in het water gedumpt. Ze zijn klein maar absoluut niet onschuldig. Bijna alle sigarettenfilters zijn gemaakt van celluloseacetaat, een kunststof die uit elkaar valt in vervuilende microplastics. Daarnaast lekt een peuk enorme hoeveelheden toxische stoffen die het bodem- en waterleven verstoren. De sigarettenfilter is, in aantal, de grootste vorm van plasticvervuiling wereldwijd. 


Plastic PeukMeuk wereldwijd

Op zaterdag 1 juli gaan bezorgde burgers en politici in ruim 70 gemeenten de straat op om mee te doen met Plastic PeukMeuk. Doel is om de ruim half miljoen peuken van de vorige editie te overtreffen maar ook het publiek informeren, visualiseren hoe groot het probleem is en de druk op de overheid vergroten om een verbod door te voeren. De actie werd in 2019 voor het eerst georganiseerd in Amsterdam, en verspreidde zich snel over het hele land. Onder de naam Plastic Buttsmut doen dit jaar ook milieuorganisaties in 13 andere landen mee, waaronder Australië, Israël, Argentinië, Canada, Portugal en de VS. Initiatiefnemer is het Plastic Peuken Collectief, een samenwerkingsverband van bedrijven, milieuorganisaties en peukenrapers. Kartrekker van de actie, Bernadette Hakken, ook bekend als Het Peukenmeisje, raapt al vijf jaar bijna dagelijks sigarettenfilters: “Het is nu de tijd om wereldwijd samen te werken, willen we echte stappen in de politiek gaan zetten, want opruimen is een onmogelijke en onbetaalbare opgave.”


70% minder in 2026

Nederland is ambitieus. De doelstelling is om 70 procent minder sigarettenfilters in het milieu te hebben in 2026 ten opzichte van 2022. Karl Beerenfenger, campagneleider van het Plastic Peuken Collectief: ‘’De Nederlandse overheid heeft het probleem erkend en weet ook dat bewustmakingsmaatregelen rond zwerfafval nauwelijks effect sorteren. En zelfs bij 70% minder peuken in het milieu, belanden alleen al in Nederland jaarlijks nog steeds meer dan een miljard sigarettenfilters op straat. Het product verbieden, liefst in internationaal verband, is een logisch stap.’’ Onderzoek van CE Delft eerder dit jaar wees uit dat zo’n verbod de enige werkende maatregel is.


Geen gezondheidsvoordelen

De sigarettenfilter werd in de jaren ‘50 van de vorige eeuw geïntroduceerd na toenemende zorgen over ernstige ziekten als gevolg van roken. De filter zou schadelijke stoffen tijdens het roken deels tegenhouden. Ondertussen is wetenschappelijk bewezen dat roken met filter schadelijker is voor de gezondheid dan roken zonder filter. Dat onderstreepte zowel de Nederlandse overheid als de Belgische Hoge Gezondheidsraad onlangs. “De tabaksindustrie heeft ons decennialang ten onrechte doen geloven dat roken met filter minder schadelijk is. Het tegendeel is bewezen. De filter is enkel een marketingtool om meer sigaretten te verkopen”, zegt Hakken. ‘’Tel daar de enorme berg plasticvervuiling bij op en je kunt niet anders dan concluderen dat het tijd wordt dat we stoppen met die filter.’’


Een Europees verbod op sigarettenfilters

In 2021 ging de Europese Single-Use-Plastic richtlijn in werking in Nederland om vervuiling door de tien meest voorkomende plastic zwerfafval items tegen te gaan. Plastic rietjes, bestek en wattenstaafjes werden verboden, en wegwerpbekers en -voedselverpakkingen mogen niet meer gratis verstrekt worden. Voor plastic sigarettenfilters werd enkel een markering op de pakjes verplicht en moeten tabaksproducenten betalen voor de opruimkosten. “Beide maatregelen zijn helaas niet voldoende om peuken in het zwerfvuil effectief tegen te gaan. Europa heeft een enorme kans gemist om sigarettenfilters op de verbodslijst te zetten”, zegt Beerenfenger. ‘’De wereld kijkt nu naar de ontwikkelingen in Nederland. Onze overheid kan een voortrekkersrol spelen in het beëindigen van decennialange misleiding van rokers en vervuiling van onze leefomgeving.’’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer informatie of langskomen bij een van de cleanups in NL?


Contact - interviews

Karl Beerenfenger

Campagneleider Plastic Peuken Collectief

+31 6 18 632 023

kbeerenfenger@gmail.com


Bernadette Hakken (Het Peukenmeisje)

Organisator Plastic PeukMeuk

+31 6 23 287 740

b.hakken1@gmail.com 


Onderzoek CE Delft naar haalbaarheid van een verbod op plastic sigarettenfilters en 70% reductiedoelstelling

 

Brief Staatssecretaris Heijnen over een Europees verbod op sigarettenfilters

Kamerbrief over beleidsopties voor terugdringen van sigarettenfilters in zwerfafval nav onderzoek CE Delft

 

Moties die leidden tot het onderzoek:

Partij voor de Dieren: landelijk verbod op de plastic sigarettenfilter

GroenLinks: reductiedoelstelling van 70% omtrent plastic sigarettenfilters in het milieu in 2026 t.o.v. 2022 (wanneer de UPV-regeling wordt geëvalueerd)


Plastic Peuken Collectief

Het Plastic Peuken Collectief is een landelijk samenwerkingsverband van tientallen milieuorganisaties en bedrijven. Het collectief wordt ondersteund door honderden peukenrapers en een groeiende groep ambtenaren en politici. Belangrijkste partners uit de milieubeweging: GoCleanStichting De NoordzeeHet Peukenmeisje en Recycling Netwerk Benelux.


Online

Website: www.plasticpeukencollectief.nl

Facebook ‘Het Peukenmeisje’: https://www.facebook.com/HetPeukenmeisje/?locale=nl_NL 

Instagram ‘Het Peukenmeisje’ https://www.instagram.com/het.peukenmeisje/?hl=en 


Bronnen


Factsheet sigarettenfilters

In de bijlage vindt u twee factsheets voorzien van bronvermeldingen:

  1. Plastic Peuken Collectief: een overzicht van de omvang en gevolgen van het plastic sigarettenfilter probleem voor milieu en gezondheid (ook te downloaden via de website)

  2. Trimbos: milieuschade door peukenafval


Foto credits: Jerry de Mars


 
 
 
Karl Beerenfenger
Project Employee Circular Economy

NOS.nl