We werden genoemd in het Trend rapport Duurzame Dinsdag.
Lees hier wat er over ons geschreven werd of download het hele bestand.

op pag 19:
Vuilnis Oproer is een netwerk van bewoners, burgerinitiatieven, culturele organisaties en ambtenaren die met afvalproblematiek bezig zijn. Ze zetten zich samen in op diverse niveaus in voor verbetering, van de straat tot het bestuur. Goed voorbeeld van nieuw samenspel.

op pag 48:
SAMENWERKEN VANUIT EEN GEDEELD VERLANGEN
Een gedeeld verlangen, dat is waar verandering begint. Het Vuilnis Oproer netwerk van bewoners, burgerinitiatieven, culturele organisaties en ambtenaren in Nieuw-West (Amsterdam) zijn samen met afvalproblematiek bezig. Met elkaar zetten zij zich in op diverse niveaus voor verbetering: van de straat tot het bestuur.

Vanuit de gedeelde wens om Nieuw-West ‘Schoon, Heel en Veilig’
te maken is gewerkt aan het begrijpen van de onderliggende dynamiek.
Met elkaar, met alle partijen en zónder onderliggende agenda. En ook niet vanuit de deelgedachte: “Er ligt teveel afval op straat daar moeten we wat aan doen”, maar vanuit iets hogers, vanuit de wens voor een veerkrachtig systeem: een schone en veilige buurt!

Het gedeelde verlangen als vertrekpunt van waaruit alle spelers hun verantwoordelijkheid en rol pakken is waar wederkerigheid, co-creatie en eigenaarschap kunnen ontstaan. Dat is de werkelijke basis van sociale innovatie.