Wat is een gebiedsmakelaar? Een buurtconciërge of wijkbeheerder?

Nu wij al een paar jaar met het VuilnisOproer bezig zijn, beginnen dit soort termen langzamerhand te wennen. Als leek word je er wellicht niet wijs van, daarom is het een tijd voor een ABC van de gemeente!

Waarin we even wat termen uitleggen die voor de ambtenaren heel normaal zijn, maar voor de gewone burger soms wat mysterieus zijn...

ACTIEMOMENTEN
Actiemomenten worden door de gebiedsmakelaars georganiseerd om met mensen van de gemeente, schoon, woningcorporaties of andere partijen (liefst met afvalgrijper) door de buurt te lopen en meldingen te doen, waar nodig.
Dit is voor de gebiedsmakelaar een belangrijk moment om vast te stellen wat er speelt in een buurt. Hiervoor worden bewoners vaak met een brief uitgenodigd. Het VuilnisOproer vermeldt deze ook in onze agenda (zover wij ervan afweten) en brengen dit extra onder de aandacht bij onze BuurtBlikVangers.
Soms wordt een actiemoment ook een schouw genoemd, om het nog verwarrender te maken.

BUURTCONCIËRGE
Buurtconciërge's zijn de oren en ogen in de wijk. Deze signaleert en koppelt terug naar Schoon en doet meldingen.

BUURTTEAM

De buurtteams ondersteunen, helpen of verwijzen door. Ze werken nauw samen met andere organisaties en specialisten in de wijk. De hulp van het buurtteam is gratis. Bij de meeste buurtteams kunt u binnenlopen tijdens de inloopspreekuren. U kunt de buurtteams ook bellen of een e-mail sturen om een afspraak te maken. Kijk voor de tijden en adressen op de website van de buurtteams. Voor meer uitleg en namen: klik hier.

CONTAINERADOPTANT
Dit is een bewoner die alleen of samen met buren een afvalcontainer adopteert. Ze krijgen een sleutel van de containers, prikker en schoonmaakmateriaal en een whatsappnummer waardoor ze een directe lijn met de schoonmaakdiensten hebben mocht er iets zijn.
 
GEBIEDSBEHEERDER
Koppelt signalen vanuit leefbaarheidsoverleg terug naar Schoon.

GEBIEDSMAKELAAR
Ambassadeur voor een schone, hele en veilige wijk.
Agendeert thema Schoon binnen een leefbaarheidsoverleg en vangt de geluiden op van bewoners over dit thema. Leidt bewoners en wijkpartners met interesse op het gebied van Schoon eventueel naar het VuilnisOproer toe. Voor meer uitleg en namen: klik hier.

LEEFBAARHEIDSOVERLEG
Hier zitten de gebiedsmakelaars en wijkpartners aan tafel om actiepunten te maken en te agenderen wat moet gebeuren. Ook hier kan je vaak als buurtbewoner aanschuiven.

SCHOON
Zo heet de hele afdeling bij de gemeente die verantwoordelijk is voor het schoon houden van onze stad.

SCHOUW
Zie Actiemoment.

THOR
Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte

PREVENTIE INTERVENTIE TEAM
Het Preventief Interventie Team (PIT) biedt vroegtijdige hulp aan kinderen die vast dreigen te lopen in hun sociale ontwikkeling op school en thuis. Dit doet het PIT door te kijken naar het kind en de omgeving. Het PIT bestaat uit een team van professionals dat samen met ouders/verzorgers en de school kijkt hoe het kind het beste geholpen kan worden.
Dit wordt hier verder goed uitgelegd.


WERK, PARTICIPATIE en INKOMEN
Overzicht van hulp aan Amsterdammers bij het vinden van werk en van hulp aan Amsterdammers bij het vinden van werk. Uitleg voor professionals over schuldhulpverlening in Amsterdam en werkvoorschriften.
Zie: https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/voor-intermediairs-werk-participatie-en/.


WIJKPARTNER
Organiseert en coördineert prikgroepen. Leidt bewoners ook naar het VuilnisOproer. Polst wie er BuurtBlikVanger wil worden bij bewoners.

WIJKPRAKTIJKTEAM
Het Wijkpraktijkteam is een samenwerking van de gemeente, politie, woningcorporaties, ondernemers en bewoners uit de buurt, jongerenwerk en andere professionals die een rol hebben in de wijk. Onder leiding van ons en organisaties die actief zijn in de wijk, wordt samen met bewoners en ondernemers gewerkt om de buurt een schone, hele en veilige plek te laten zijn, waar iedereen graag komt. Voor meer uitleg: klik hier.

Dan zijn hier nog wat van onze termen die wij bedacht hebben, maar wellicht ook wat toelichting kunnen gebruiken, dus nog even in het kort:

BUURTBLIKVANGERS (BBVers)
BuurtBlikVangers zijn de neus, oren en ogen in de wijk. Zij koppelen signalen terug naar het VuilnisOproer en de gemeente via actiemomenten of leefbaarheidsoverleggen, maken meldingen en denken mee aan interventies. BBV-ers zijn veelal met een BBV-whatsappgroep met elkaar verbonden.
 
KOFFIE IN RUIL VOOR ZWERFAFVAL
Maatschappelijk betrokken ondernemers bieden een beloning aan in ruil voor opgeruimd zwerfvuil (zie kaart) en uitleg.

VUILNISOPROER (VO)
Het VuilnisOproer Nieuw-West is een netwerkorganisatie waar bewoners terecht kunnen. Ervaring is dat mensen die zich storen aan afval zich gesteund en gehoord voelen door het netwerk. Ze krijgen handelingsperspectief. Bewoners worden gestimuleerd mee te doen met prikacties maar ook aan andere activiteiten en interventies zoals containerfeestjes, educatie en bewustwordingsactiviteiten. Zie hier voor meer uitleg.