Beste mensen van de vuilnisoproer,
 
Voor het plan 'Samen voor een Schoon, Veilig en Verbonden Slotervaart' hebben meer dan anderhalfduizend mensen gestemd.
 
Bijgevoegd de flyer en mijn vraag of jullie deze in jullie netwerken willen verspreiden. 
 
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om met dit plan mee te denken en mee te doen, heb ik elke 1e woensdag van de maand van 19:00-21:00 in Ru Paré  een buurtbewoners bijeenkomst georganiseerd waar ook andere partijen zoals woningcorporaties en welzijnsinstanties welkom zijn om te kijken hoe we de buurt met elkaar schoner en meer verbonden kunnen maken.
 
En natuurlijk is iedereen uit Slotervaart die mee wil denken en vooral doen, van harte welkom!
Misschien tot woensdag 2 maart of anders weer bij de Oproer :-)
 
Met vriendelijke groet,
Larissa