Het VuilnisOproer biedt studenten de kans een stageplek op het gebied van "Schoon" te vervullen.
In gezamenlijk overleg kan over een onderwerp worden besloten.
Te denken valt aan onderzoek over:
  • toegankelijkere papiercontainers
  • bijplaatsingen
  • rattenoverlast
  • blikjesverzamelaars
  • prikmateriaalanalyse
  • VuilnisOproerSchoneWinkelStoep
  • maaien over afval
  • buurtgerichte aanpak
Een stagevergoeding is bespreekbaar.

Een sollicitatiebrief met motivatie en CV kan worden gestuurd aan vuilnisoproer@gmail.com.