Vandaag heeft constructief overleg plaatsgevonden tussen de directievoerder Groen, Gebiedsbeheerde en de voorzitter van het VuilnisOproer NW.

Er bestaan twee vormen van maaien:
1. ecologisch maaien en
2. het gewone maaien.
De afgelopen weken hebben wij hier mee te maken gehad.

Recente incidenten tussen bewoners en maaiers zijn besproken en het is duidelijk geworden dat filmen en fotograferen van maaiers niet nodig is, omdat exact bekend is wie waar maait. Locatie en tijdstip van een melding is voldoende.
U kunt uw melding doen door een mail te sturen aan jvdb1957@gmail.com
 
Het vermoeden is dat alle afspraken die de gemeente heeft gemaakt en contractueel zijn vastgelegd nog niet integraal bij uitvoering van de (onder)aannemers zijn aangekomen.

Samengevat komen deze afspraken hier op neer:
1. één week voor maaien krijgt de afdeling schoon van de gemeente door waar gemaaid gaat worden, zodat deze afdeling de kans krijgt schoon te maken;
2. te veel zwerfafval dat dan binnen één week op het gras komt, betekent: de maaier slaat dit grasveld over en geeft dit door aan leidinggevende,
3. weinig zwerfafval dat dan binnen één week op het gras komt: de maaier ruimt dit zelf op voor het maaien,
4. het uiteindelijk resultaat moet zijn: er wordt niet over zwerfvuil heengemaaid.
 
Er werd afgesproken om de maand september opnieuw te gebruiken om te schouwen op maaien via de BBV-whatsappgroep.

Eerdere berichtgeving op 3 mei 2023