Uit veel contact met bewoners en betrokkenen wordt duidelijk dat het prikken ook ‘maar’ symptoombestrijding is. Vandaar dat we duurzame workshops op scholen en BSO aanbieden, met buurtkamers en gebiedsmakelaars de zogenaamde bewustwordings buurtevents organiseren. Deze zijn voor jong en oud en gratis voor iedereen uit de buurt. 

Ook gaat het VuilnisOproer een samenwerking aan met verschillende scholen in Nieuw-West. Aangezien het geldpotje voor duurzame educatie jaren terug is wegbezuinigd, doen wij wat we kunnen om dit gat een beetje op te vullen. Dit is echter wel iets wat op de langere termijn structureel moet gebeuren. Liefst zouden we alle scholen in NW willen bereiken en hiervoor doorgaande financiële middelen vinden. In 2022 zijn we begonnen met zo'n vijf basisscholen en in 2023 zien we daar al weer een aantal bijkomen.
We willen scholen ook ondersteunen met het opzetten van prikgroepen om op en rond de school kinderen te begeleiden met prikken, en bieden hier ook prikmaterialen voor aan.
Tegelijkertijd bieden we deze scholen ook (op kosten van het VuilnisOproer en ZeroMica) educatieve en duurzame gastlessen aan. We focussen nu vooral op basisscholen, maar dit pakket kan ook werken bij voortgezet onderwijs, BSO’s en buurthuizen om op deze wijze de jongeren te motiveren om hun buurt schoon, heel en veilig te maken en houden.

Laat ons weten als uw school ook interesse heeft!