Je ziet ze steeds vaker rondslingeren waar je ze niet verwacht: winkelwagentjes. Als ze dan leeg zijn en geen winkelwagenduwer in de omgeving te zien is, dan spreken wij over weeswinkelwagentjes.

Bij mij roept dat de vraag op: hoeveel kost zo'n wagentje eigenlijk en maken de grutters in Nieuw-West een rekensommetje om te berekenen of terughalen opweegt tegen nieuwe aanschaffen?
Antwoord op de kostenvraag: een winkelwagentje kost gemiddeld 150 euro.
 
Waarom eigenlijk een weeswinkelwagentje?
Hergebruik een volgende dag? Gemakzuchtige duwer? Baldadigheid? Lak aan omgangsvormen? Lak aan de samenleving? 

Bij een SLA-melding krijgt de melder te lezen: "De winkelwagentjes van een winkel worden niet door de Gemeente opgehaald. Dit is eigendom van de winkel zelf."

Wie is nu verantwoordelijk voor weeswinkelwagentjes? De grutters of de duwers? Zal hier wetgeving over zijn?

Jurist
Op aanraden van een gemeentelijk jurist lees ik het APV (Algemene Plaatselijke Verordening) door. Sinds 25 mei van dit jaar is een nieuwe APV geldig, waarin ik een interessant artikel 4.3 aantref. Dit artikel gaat over het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte. Onder het plaatsen wordt ook begrepen het zonder toestemming achterlaten van voorwerpen, zoals winkelwagentjes (Bron: https://lokaleregelgeving.overheid.nl).
Het VuilnisOproer NW wil met deze jurist van de gemeente uitzoeken hoe dit artikel kan worden gebruikt om de weeswinkelwagentjes uit de openbare ruimte te krijgen.

Aanpak
Eerste insteek zal zijn om grutters erop te wijzen dat zij aansprakelijk zijn. Aanpak aan de bron dus. Goede voorbeelden van een andere houding ten opzichte van het bedrijfsafval (lees: winkelwagentje in de openbare orde) is een andere filosofie over winkelwagentjes. Winkelwagentjes zijn de verantwoordelijkheid van de grutter en hoe zorgt deze voor een oplossing, zoals onderpandverhoging, terughaalpolicy, vergoeding bij terugbezorging, geen verzekering kunnen afsluiten tegen diefstal, winkelwagenbeveiliging (elektronisch wielslot)... Het VuilnisOproer NW kan kan er nog meer bedenken, maar dat moeten bewoners van Nieuw-West niet doen. Grutters moeten dat doen, want zij zijn verantwoordelijk.

In de 3e week van juli zit ik om tafel met juristen en stippelen we een aanpak uit.
Wordt vervolgd.
 
Literatuur: