Ondergrondse afvalcontainer adopteren?

Uw eigen buurt schoonhouden? U kunt meehelpen door alleen of samen met uw buren een afvalcontainer te adopteren. Deze doet het volgende:

  • Af­val dat naast de con­tai­ner ligt en erin past, gooit u in de con­tai­ner.
  • Zwerf­af­val bij de con­tai­ner veegt u op en gooit u in de con­tai­ner voor res­taf­val.
  • Af­val dat klem zit in de con­tai­ner duwt u erin via de klep of via de zij­kant. U krijgt een sleu­tel waar­mee u de zij­kant van de con­tai­ner kunt ope­nen. Lukt dit niet, dan meldt u dat bij de ge­meen­te.
  • Als u wilt, kunt u bu­ren die hun af­val ver­keerd weg­gooi­en uit­leg­gen hoe het wel moet.
U krijg van de gemeente een spe­ci­aal what'sapp ­num­mer om mel­din­gen te ma­ken die ze met voor­rang be­han­de­len en veel meer!

 Bekijk hier hoe het werkt en hoe u zich aanmeldt als containeradoptant.

(PS. Dit zijn mijn kindjes ;)