De beste plek om iets te melden blijft een SIG melding:
https://meldingen.amsterdam.nl/incident/beschrijf

Handige links en nummers:

* Melden bouwafval: https://www.verbeterdebouw.nl/

* Gemeente Amsterdam Whatsapp: 0644440655

* Gemeente Amsterdam algemeen: 14020

* Politie (geen spoed): 09008844

* Gebiedsmakelaar, per buurtVerder zijn er ook deze app's
Buitenbeter

Litterati
Helemaalgroen.nl

Websites:
Meldwinkelwagen.nlplasticbank
groenhuiswerk
schoudersonderschoon.nl/toolboxen/toolbox-infoquete-zwerfafval

zwerfafval.rijkswaterstaat
amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/organisatie/
Veldhovens-prentenboek-over-zwerfaval
Nieuws: allerlaatste-plasticcontainer-nieuw-west

Website van Peter v/d Vliet (uit VO netwerk)
beeldschoon.amsterdam


Ben u gebiedbeheerder of van de gemeente? Dan deze:
Promotievideo-training-voorkom-bijplaatsingen/
Video-ontstaat-zwerfafval-gaan-we-probleem/
schoudersonderschoon.nl/toolboxen/toolbox-infoquete-zwerfafval/