Vandaag stond de Vuilnisoproerwandeling met wethouder Zita Pels op het programma. Jan van der Borden, voorzitter had als startpunt de rotonde Röellstraat/Slotermeerlaan gekozen. Niet toevalig, want hier ligt de oorsprong van een deel van het VuilnisOproer: doppenbak en containeradoptatieplek.

Jan heeft - tijdens de wandeling beide met prikstokgewapend - grondig het verhaal kunnen doen over historie en ontwikkeling van het Vuilnisoproer. Wat de huidige stand van zaken is en wat op dit moment aandacht vraagt.

Zita staat open voor een flexibelere invulling van werkzaamheden. Ze onderschreef het belang dat bewoners eigenaarschap pakken en dat dit tot schuring kan leiden tussen systeem- en leefwereld.

Jan lichtte vervolgens de grote beweging met faciliteren van initiatiefkracht toe, waarop Zita toelichtte dat het nu veel aandacht vraagt om "het treintje" (handhaving-inzameling-Schoon) te organiseren.

Tijdens de lunchstop in de Natuurkamer werd een door een vrijwilliger gebakken appeltaart geserveerd.

Hier werd de zerowaste aanpak op Plein 40-45 en de groeiende businesscase toegelicht. Evenals de groei de komende jaren naar uitbreiding van deze bottom-up aanpak naar andere domeinen (NPSNW) en verbinding tussen bestuur en straat.

Verder waren Zita en Jan het eens dat moest worden aangesloten bij drijfveren van bewoners (zoals Peter (winnaar Schoonste straat Osdorp) afgelopen woensdag nog tijdens onze vergadering besprak, werkt verbindend. Op de valreep kwam ook nog even de maaicasus aan de orde.
Met een geschonken doneerring en prikker stapte Zita weer blij op het Confusiusplein in de auto.

Samenvattend was het een prima werkbezoek waar Jan, Zita en ondergetekende blij mee waren.

Peter van der Vliet, die als toehoorder al prikkend meewandelde.