Hier kunt u een inzicht krijgen in onze financiën.

Onderaan staan documenten te downloaden:
Het Jaarverslag en de verantwoording ontwikkelbudget overzicht 2022
Daarnaast staat hier de offerte aanvraag die we voor die jaar aan de gemeente geschreven hebben met concept begroting.


Toelichting jaarrekening 2022
In 2022 zijn twee budgetten toegekend aan de Vuilnisoproer. Allereerst in de vorm van een opdracht à € 49.999 waarbij de Natuurkamer de budgethouder en penvoerder was. Hier is destijds voor gekozen omdat het Vuilnisoproer nog geen rechtsvorm was op dat moment. Op basis van het tienpuntenactieplan is een begroting gemaakt die destijds ook is voorgelegd aan alle betrokkenen van het Vuilnisoproer. In december 2022 is dit budget afgerond en is het budget uitgegeven conform de goedgekeurde begroting en de afspraken van de offerte.
Medio 2022 konden we aanspraak maken op een tweede budget van € 49.999 euro. Er is toen gekozen om dit rechtstreeks via de Vuilnisoproer te laten gaan zonder tussenkomst van een budgethouder en penvoerder en in de vorm van een subsidie. Dit betekende dat het Vuilnisoproer een rechtsvorm moest kiezen. Een vereniging bleek het best passend en vlak voor de zomervakantie is het Vuilnisoproer officieel als vereniging geregistreerd. Het bestuur bestaat uit Jan van der Borden (voorzitter), Anne Gentenaar (secretaris) en Koos Marinus (penningmeester). Het toekennen van het budget liep ernstige vertraging op en werd pas eind oktober 2022 op de rekening van het Vuilnisoproer bijgeschreven. In 2022 hebben we ongeveer € 23.000 uitgegeven van het budget. Dit geld is besteed aan de posten zoals opgenomen in de goedgekeurde begroting.
Op de alv van 29-6-2023 wordt deze toelichting, de balans op 01-01-2023 (balans op 01-01-2022 was nul euro), de winst en verliesrekening en de besteding van het eerste budget ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van het Vuilnisoproer.
Bij deze de begroting Ontwikkelbudget 2022:Bij deze de begroting van en een overzicht van uitgaves eerste budget: